NEWS |SYNOPSIS | TRAILER | FESTIVALS | SCREENINGS |MAILING LIST | CONTACT

Odyssey to a Parallel Universe...

Star Trek meets Buena Vista Social Club in this psychedelic western musical as Welsh pop legend GRUFF RHYS (Super Furry Animals) takes us on a pan continental road trip in search of his long lost Patagonian uncle, the poncho wearing guitarist RENE GRIFFITHS.

In 1880, following a controversial horse race that led to an unresolved death, Gruff Rhys’ family split as Dafydd Jones took his young family to join the burgeoning Welsh community in Patagonia, South America. There was to be no contact between the families for almost a century when in 1974 Rene Griffiths arrived in Wales with his Latin infused Welsh love songs and became an over night sensation.

Director Dylan Goch follows Gruff Rhys on a tour that takes in the theatres, nightclubs and desert teahouses of Wales, Brazil and the Argentine Andes as he discovers what became of his family, the Welsh Diaspora and its musical legacy.

Pererindod i Fydysawd Paralel...

Croesbeillir Star Trek a Buena Vista Social Club yn y Western gerddorol, seicadelig hwn, wrth i’r seren bop Cymreig Gruff Rhys (Super Furry Animals) ein tywys ar wibdaith dros sawl cyfandir i ddarganfod ewyrth golledig ym Mhatagonia- y gitarydd mewn poncho, Rene Griffiths.

Ym 1880, yn dilyn ras geffylau ddadleuol wnaeth arwain at farwolaeth amheus, rhwygwyd teulu Gruff Rhys pan ymunodd Dafydd Jones a’i deulu ifanc â’r fintai i’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, De America. Ni fu cysylltiad rhwng y ddwy gangen deuluol am bron i ganrif, tan ddaeth René Griffiths i Gymru ym 1974 i wefreiddio cynulleidfaoedd gyda’i ganeuon serch Hisbaenaidd.

Dilyna’r cyfarwyddwr Dylan Goch daith Gruff Rhys trwy theatrau, clybiau nos a thai tê Cymru, Brasil ac Andes yr Ariannin, wrth iddo ddarganfod hanes ei deulu, Allfudiad y Cymry, a’i etifeddiaeth gerddorol.

 

UK Distribution - separado@sodapictures.com
World Sales - Toby.Melling@contentfilm.com
Film Festivals - Rebecca.Berry@contentfilm.com
Producer - catryn@ramasut.com